Categories
General
Sortides
Notícies
Activitat per despertar vocacions tecnològiques a 3r d’ESO.[]
Dilluns, 14 de juny de 2021
El dijous 10 de juny, els alumnes de 3r d’ESO van fer una activitat dirigida per la
Universitat de Girona. Es tracta d’un joc interactiu per aprendre a treballar la
creativitat, el treball en equip, el pensament lògic, el coneixement i la resolució de
problemes.
Aquesta activitat és diu TAECON i l’han pogut realitzat en parelles i a nivell de
grup classe. Han d’assolir diferents reptes per aconseguir un objectiu comú.
L’activitat ha estat molt engrescadora i positiva.