Categories
General
Sortides
Notícies
Eleccions al Consell Escolar 2021[General]
Dimecres, 20 d'octubre de 2021Aquest curs 2021/22 toquen eleccions als Consells Escolars dels centres públics de Catalunya. El calendari previst és el següent:
1. Inici del procés: a partir del 2 de novembre del 2021.
2. Constitució de les meses electorals: abans del dia 11 de novembre del 2021.
3. Votacions: entre els dies 22 i 26 de novembre del 2021, ambdós inclosos.
4. Constitució del Consell Escolar i presa de possessió dels seus membres: no més tard del 20 de desembre del 2021.
El Consell Escolar del centre és l'òrgan col.legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representants de tots els col.lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, famílies, representants municipals.
La funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el Projecte Educatiu de Centre, la programació general, la gestió econòmica, etc.
Els membres del Consell Escolar són triats per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.