Categories
General
Sortides
Notícies
Informes de preavaluació[General]
Divendres, 04 de novembre de 2022
Quan arribem a la meitat del primer trimestre, els equips docents emeten l'informe de preavaluació, que és un informe qualitatiu en què es valora com van els alumnes, sobretot pel que fa a l'adaptació al nou curs, sobretot a 1r. A més, el professorat valora com va l'alumnat de la seva assignatura pel que fa als seus hàbits de treball, a l'aula i a casa, així com l'adquisició dels nous coneixements. D'aquesta manera, les famílies poden saber abans de la primera avaluació si cal que el seu fill/a canviï la manera de treballar i estudiar per tal de millorar els seus resultats o si els cal reforçar alguna àrea.
A partir de l'informe, però també abans, es convoquen les famílies a entrevistes amb el tutor per comentar aquests i altres aspectes, com ara la relació amb el grup, els seus hàbits generals d'actitud i comportament i altres aspectes vinculats amb l'aprenentatge. També pot passar que siguin les famílies les que demanin entrevista amb el tutor per tal de comentar algun d'aquests o altres aspectes importants. Tot plegat ha d'ajudar a millorar l'aprenentatge i l'actitud de l'alumnat de cara a poder superar el curs corresponent i accedir al següent o a la nova etapa educativa de manera satisfactòria.