Categories
General
Sortides
Notícies
Eleccions al Consell Escolar[General]
Divendres, 01 de desembre de 2023

Què és el Consell Escolar ?

És l’òrgan de Govern del centre educatiu. Es tracta d’un espai de participació on es prenen decisions importants, com el projecte educatiu del centre o el calendari i l’horari escolars.

 

Es va iniciar el procediment d’elecció el 2 de novembre amb la convocatòria d’eleccions efectuada per la directora de l’institut. 

 

Tots els pares, mares o tutors legals d’alumnes del centre podien presentar la seva candidatura; ho varen fer 3: 

 

               Maite Vigueras Casals

               Núria Roqué Riu

               Samuel Aguado Vázquez

 

Els i les alumnes del centre també varen presentar les seves candidatures; finalment es varen animar a fer-ho 6:

 

Roger Rigat Vigueras

Leo Aguilera Pérez

Laia Collboni Rigat

Alexandra Gómez Carbajo

Jan Pastoret Armadàs

Jordi Ferrés Freixa

 

·      La data de votació, tant del sector famílies com de l’alumnat, va ser el dijous 23, de novembre. 

 

·  No cal dir que les votacions són personals, directes i secretes;  aquest any, les famílies ho podien fer de dues maneres: presencialment i telemàticament.

 

·       Podia votar tant el pare com la mare o tutor legal dels alumnes escolaritzats a l’institut.

 

·      El vot telemàtic va ser l’opció més utilitzada en el sector famílies, ja que dels 57 vots emesos, 51 varen ser telemàtics.

 

·      L’alumnat va votar durant una hora de classe i el professorat ho va fer en un claustre extraordinari.

·        

Varen resultar elegits:

Sector alumnes: 

Jan Pastoret Armadàs

Roger Rigat Vigueras

Sector famílies

Maite Vigueras Casals

Núria Roqué Riu

Sector professorat:

Patrícia López Noel

Àlex Sanchis Domènech

Marta Casals Muntada

Marina Garcia Tubert

F. Xavier Vila Ayats

Sector PAS:

Elisabet Lázaro Vinyes